Ekspozita

Shfaqja e Aapex në Las Vegas në 2017

Shfaqja e kamionëve në Meksikë në 2018

Shfaqja e Aapex në Las Vegas në 2018

Automechnika Shanghai në 2018

Shfaqja e kamionëve në Meksikë në 2019

Shfaqja e Aapex në Las Vegas në 2019

Automechnika shanghai në 2019

Panairi i Kantonit në 2020

Automechnika shanghai në 2020