Pajisjet e laboratorit

Testi i vetive të gomës

Vulka Metër

Makinë për testimin e shkurtësisë së ftohtë

Makinë për testimin e pronave në tërheqje

Makinë për testimin e rezistencës ndaj ozonit

Testi i kurbës së ngurtësisë

Makina e testimit të kurbës së performancës

Testi i qëndrueshmërisë

Makinë për testimin e lodhjes dinamike me temperaturë të lartë

Makinë për testimin e lodhjes

Testi i shpërthimit